MAN motorer

MANCRAFT AS tilbyr et bredt spekter av MAN high-speed firetakts dieselmotorer til bruk i kommersiell skipsfart og for lystbåter. For tung drift - med ubegrenset driftstimer og opp til 100 % full belastning - for eksempel for taubåter og andre arbeidsskip, tilbyr MAN motorer fra 190 kW til 735 kW (258 HK opp til 1000 HK). I mellomtung drift (opptil 4000 timer per år med 50 % full last), for eksempel for ferjer, passasjerskip og fiskebåter, tilbyr MAN motorer fra 294 kW til 1029 kW (400 Hk til 1400 HK). I lett drift (opptil 1000 timer per år på 20 % full last), tilbyr MAN 6-, 8- og 12-sylindrede motorer fra 537 kW til 1324 kW (730 Hk til 1900 HK) for eskorte, ambulanse og politibåter. Karakteristiske trekk ved MAN marine motorer er kraftig akselerasjon kombinert med et lavt drivstofforbruk. Fordeler finnes fremfor alt i fremragende energieffektivitet og kompakthet. Motorene leveres klar for installasjon, tilpasset hvert enkelt fartøy og bruk. Motorene tilfredsstiller de til enhver tid aktuelle IMO internasjonale avgass-/utslippskrav. ---

MAN diesel engines

MANCRAFT AS offers a large range of MAN high-speed four-stroke diesel engines for commercial shipping and pleasure crafts.

For heavy duty - with unlimited annual operating hours and up to 100% full load - for example for tug boats and freighters, MAN offers engines from 190 kW to 735 kW (258 HK up to 1000 HP).

For medium duty operation (up to 4000 annual operating hours at 50 % full load), for example ferries, passenger ships and fishing boats, MAN offers engines ranging from 294 kW to 1029 kW (400 HK to 1400 HP).

For light duty (up to 1000 hours at 20% full load), MAN offers 6, 8 and 12-cylinder engines from 537 kW to 1324 kW (730 HK to 1900 HP) for escort, ambulance and police boats.

The characteristics of MAN engines are powerful acceleration combined with low fuel consumption. Advantages are excellent energy efficiency and compactness. The engines are delivered ready for installation and accommodated for each vessel and its use. The engines comply with current IMO international emissions standards.

 

 

 

 

Neste generasjon MAN seks-sylinder for yrkesbåter

Det moderne common rail -systemet sikrer komfort. Drivstoffeffektiv og kompatibel med de nyeste utslippskravene. Bredt dreiemoment platå for maksimal effektivitet. MAN D2676LE er utviklet for bruk i fartøy som passasjerbåter, losbåter, fiskebåter og livbåter, leveres med en rekke ytelser fra 323 kW til 588 kW ( 440-800 hk) for lette, middels og tunge operasjoner. Gjennomsnittlig drivstofforbruk er redusert 10% i forhold til motorens forgjengere. Mer info under brosjyrer og ved å klikke på bildet. Next generation MAN 6 cylinder engines for work boats. The modern common rail system ensures better fuel efficiency and meets the latest emission demands. MAN D2676LE is developed for passenger ships, fishing boats and life boats. It delivers power ranging from 323 kW to 588 kW ( 440 to 800 HP) for light, medium and and heavy operation. Average fuel consumption is reduced 10% compared to predecessive models. Click on the image to read more.